Beoordeling eindopdracht Excellent

Tijdens de HSB opleiding voor Professionals voer je zelfstandig een ‘adviesproject’ uit voor het bedrijf waar je werkzaam bent. Ari Stevens heeft zijn eindopdracht (onderwerp: procesoptimalisatie) met de allerhoogste beoordeling afgerond. Zijn advies is breed gedragen binnen Zwaluwe Prefab en direct ten uitvoer gebracht binnen het bedrijf.

Ari Stevens, bedrijfsleider bij Zwaluwe Prefab, heeft in 2021 de opleiding gevolgd. De reden van deelname was voor Ari dat hij zich verder wilde ontwikkelen in kennis en kunde van engineering HSB-gevelelementen. Door het volgen van de opleiding kunnen ze nu betere ontwerpen maken die aan alle regelgeving vanuit het bouwbesluit voldoen en daarbij kostenbewuste keuzes maken.

Ari kijkt terug op een leuke en leerzame periode met veel ervaring en kennis uit de branche vanuit medestudenten en docenten. “De opleiding was en is nog steeds direct toepasbaar in mijn dagelijkse werkzaamheden en ik zou eenieder zeker adviseren om de opleiding te volgen. Bij ons volgen alle werkvoorbereiders de HSB opleiding”.

Bedankt Ari voor je medewerking en je deelname aan de HSB opleiding!

Naar verwachting start in september 2024 een nieuwe groep. Interesse? Laat het ons weten.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en wordt georganiseerd onder regie van HMC NEXT in samenwerking met Branchevereniging NBVT en ROGOS Management, Training en Advies.