ROGOS ONTWIKKELT BRANCHE-SPECIFIEKE EN -ERKENDE OPLEIDINGEN.

Management

Organiseren van opleidingen

Voor diverse brancheorganisaties en onderwijsinstellingen ontwikkelt, organiseert en coördineert ROGOS branche-specifieke en -erkende opleidingen.

 • Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s
  In samenwerking met vakspecialisten worden didactisch onderbouwde programma’s geschreven incl. presentaties en trainershandleidingen
 • Kwaliteitsbewaking waaronder opzetten van werkveldcommissies, inhoudelijke evaluaties en train de trainer programma’s
 • Werving en selectie van docenten
  Vaak betreft dit vakspecialisten met praktijkervaring.
 • Werving en intake van deelnemers
  Onder de aandacht brengen van nieuw ontwikkelde programma’s bij werkgevers en medewerkers en zorgdragen voor aansluiting tussen leerdoelen en trainingsprogramma
 • Planning
  Planning van docenten en locaties
 • Praktische organisatie
  Alle voorkomende werkzaamheden als selecteren van passende locaties en catering
 • Tussentijdse correspondentie met deelnemers
  Denk aan uitnodigingen, verspreiding leermaterialen en communicatie over tussentijdse opdrachten
 • Examinering
  In afstemming met werkveld- en/of examencommissies toetsen van leeropbrengsten en eindproducten

Bestaande programma’s

Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout

De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is ontworpen voor een breed scala aan professionals die hun carrière willen bevorderen binnen de houtbouwsector. Deze opleiding is ideaal voor pas afgestudeerden van MBO (niveau 4) en HBO, personen die van buiten de branche komen en specifieke managementkennis over industrieel houtbouwen willen opdoen, werkvoorbereiders die een managementrol ambiëren, en ook voor diegenen die het bedrijf van hun ouders willen overnemen of reeds een managementfunctie bekleden en hun kennis willen verdiepen.

De opleiding biedt een uitgebreid overzicht van de diverse aspecten van management binnen de houtbouwsector. Het curriculum omvat onderwerpen zoals productieautomatisering, procesoptimalisatie, wet- en regelgeving, en belangrijke managementaspecten zoals personeelsbeleid, financiën, moderne marketingstrategieën, businessmodellen, innovatie, duurzaamheid en ketensamenwerking. Deze opleiding stelt cursisten in staat hun kennis en vaardigheden te vergroten en aan te scherpen, noodzakelijk voor het vervullen van een leidinggevende rol in de moderne industrie van houtbouw. Hiermee bouwen zij aan een solide toekomstperspectief in een aantrekkelijke en groeiende branche.

Enthousiast geraakt?

Laat een berichtje achter of mail naar r.goosensen@hmcollege.nl

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en wordt georganiseerd onder regie van HMC NEXT in samenwerking met Branchevereniging NBvT en ROGOS Management, Training en Advies.

Opleiding HSB voor Professionals

De houtskeletbouwsector, die momenteel floreert door de opkomst van industrieel fabriceren en strengere regelgeving op het gebied van isolatie en materiaalgebruik, vereist gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Er is vastgesteld dat de reguliere bouwkundeopleidingen onvoldoende specifieke kennis bieden over houtskeletbouw. Daarom is deze praktische brancheopleiding ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Deze opleiding richt zich op het kaderpersoneel binnen de bouwsector, zoals calculators, werkvoorbereiders, projectleiders, engineers, inkopers, kwaliteitscontroleurs en uitvoerders. Het doel is om hun kennis over houtskeletbouw te vergroten, wat zal leiden tot meer specialisatie, beter inzicht in kansen en problemen, verhoogd innovatief vermogen, persoonlijke ontwikkeling en mogelijke functiegroei binnen het bedrijf. Dit draagt bij aan het oplossen van capaciteitsproblemen in de sector.

De opleiding, ontwikkeld op niveau 4 MBO/HBO, vereist een passende vooropleiding of aanzienlijke praktijkervaring. Het programma, verspreid over ongeveer 15 dagen (één dag per maand), omvat onderwerpen zoals houtskeletbouwsystemen, wet- en regelgeving, bouwfysica, luchtdicht bouwen, brandveiligheid, prefabricage, montage, logistiek, duurzaam bouwen en gesprekstechnieken. Deelnemers zullen een eindopdracht uitvoeren en de opleiding biedt een erkende branchekwalificatie. Leermiddelen omvatten onder andere een handboek over houtskeletbouw en materialen over luchtdicht bouwen.

Enthousiast geraakt?

Laat een berichtje achter of mail naar r.goosensen@hmcollege.nl

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en wordt georganiseerd onder regie van HMC NEXT in samenwerking met Branchevereniging NBvT en ROGOS Management, Training en Advies.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Onze partners