LEF-PROFESSIONALS LATEN HUN SOFT-SKILLS ZIEN

Tijdens de bijeenkomst van LEF (Leren en Focus) hebben onze LEF-professionals gewerkt aan hun soft-skills. Want waarom zijn soft skills zo belangrijk? Soft skills zijn vaardigheden die te maken hebben met hoe je werkt en hoe je met anderen omgaat. Uiteraard hebben wij vanuit BouwSchool Breda Training & Coaching hiervoor onze expert benaderd, Robert Goosensen van ROGOS Management, Training en Advies. Hij heeft tijdens de bijeenkomst de volgende onderwerpen behandeld:
·        Disc verdieping
·        Communicatiepatronen
·        Logische niveaus – drijfveren en overtuigingen
·        Cirkel van invloed
·        Situationeel leidinggeven
·        Oefening zelfreflectie
En ook deze bijeenkomst werd door onze LEF-professionals als zeer interessant ervaren. Op naar de volgende!