Samenwerken in Bouwteams

Informatie

Het doel van deze cursus is om deelnemers leren effectiever samenwerken en te communiceren in een bouwteam.

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Medewerkers die deelnemen in Bouwteams. Hier kunnen ook medewerkers van opdrachtgevers bij betrokken worden.

Groepsgrootte: 6 tot 12 personen

Aanpak

Bouwprojecten zijn afhankelijk van goede samenwerking. Effectieve communicatie helpt bouwfouten, faalkosten en inefficiënt werken te reduceren. Tijdens dit programma leren deelnemers het belang van effectieve communicatie te begrijpen en verbeteren zij hun vaardigheden.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • DISC gedragsvoorkeuren:
  • (her)ken je eigen voorkeursgedrag en het voorkeursgedrag van personen in je directe omgeving;
  • Vaststellen van de teamsamenstelling;
  • Vaststellen taken en verantwoordelijkheden;
  • Wat heeft iedere betrokkene nodig om optimaal te kunnen functioneren?
  • Overleg en besluitvorming;
  • Duidelijke afspraken maken;
  • Geweldloos communiceren;
  • Elkaar aanspreken en omgaan met kritiek.

Onze partners