Communicatie op de bouwplaats

Informatie

Bouwprojecten zijn afhankelijk van goede samenwerking. Effectieve communicatie helpt bouwfouten, faalkosten en inefficiënt werken te reduceren. Tijdens dit programma leren deelnemers het belang van effectieve communicatie te begrijpen en verbeteren zij hun vaardigheden.

Duur: 1 dag

Doelgroep: Medewerkers op de bouwplaats

Groepsgrootte: 6 tot 12 personen

Aanpak

Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • DISC gedragsvoorkeuren: (her)ken je eigen voorkeursgedrag en het voorkeursgedrag van personen in je directe omgeving;
  • Duidelijkheid over je eigen rol;
  • Proactief werken;
  • Geweldloos communiceren;
  • Elkaar aanspreken;
  • Omgaan met kritiek;
  • Klantgericht werken;
  • Omgaan met onderaannemers.

Onze partners