LinkedIn berichten

Succes begint met scholing
Management- en HSB-opleidingen starten in maart

(Bij)scholing van personeel is de basis voor succesvol en toekomstbestendig ondernemerschap. Behalve interessant is het ook belangrijk voor een toekomstig netwerk. Zoals de branche-erkende NBVT Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout en de leergang HSB voor Professionals van HMC Next en de NBVT-sectie Houtbouwsystemen. Beide starten in maart met een nieuwe groep en er is nog beperkt plaats.

De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is bedoeld voor afgestudeerde mbo’ers (niveau 4) en hbo’ers die hun blikveld willen verruimen en willen doorgroeien
naar een hogere functie. “Maar de opleiding is ook voor jonge talentvolle mensen van buiten de branche die specifieke managementkennis over industrieel bouwen met hout willen opdoen, werkvoorbereiders die zich op managementniveau willen ontwikkelen en de nieuwe generatie die het bedrijf van hun ouders wil overnemen”, zegt Rob Goosensen, coördinator van de opleiding. De opleiding geeft een brede inkijk in managementonderwerpen, van productieautomatisering en procesoptimalisatie tot wet- en regelgeving, maar ook managementaspecten als personeel en organisatie, financiën, moderne marketing, businessmodellen, innovatie, duurzaamheid en ketensamenwerking.

“De opleiding wordt verzorgd door gerenommeerde docenten en trainers met kennisniveau hbo/wo of trainers die vanuit hun eigen ervaring en visie deelnemers in de spiegel laten kijken en inzicht geven in het reilen en zeilen van het hedendaagse bedrijfsleven. Ik zorg als opleidingscoördinator voor de organisatie, kwaliteitsbewaking en een optimale begeleiding van de deelnemers. Met regelmaat nodigen we gastsprekers uit die, vanuit de eigen branche of juist anderebranches, hun kennis delen om het blikveld te verbreden. Een aanvullende excursie maakt daar vaak deel van uit.”

Lesonderwerpen
De managementopleiding bestaat in totaal uit 26 studiedagen die zijn verdeeld over een periode van twee jaar. De studiedagen vinden altijd plaats op twee aaneengesloten dagen (een vrijdag en een zaterdag). In de module Industriële Houtverwerking ligt het accent op het product, het hout en de materialen. Actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving worden behandeld en ook de detaillering en productie binnen de timmerindustrie (onderhoudsarm, duurzaam en luchtdicht bouwen, product- en materiaalinnovaties enzovoorts). “Op basis van vakken zoals deze ook gegeven worden op hogescholen gaan we dieper in op organisatie-en financiële kennis”, aldus Goosensen. Het tweede deel gaan deelnemers aan de slag met persoonlijke beïnvloedingsvaardigheden. Bedrijfsprocessen optimaliseren met LEAN en QRM is ook een aparte module, net als Strategie& Marketing. Ieder thematisch blok begint steeds met twee lesdagen inclusief een overnachting. “Zo kunnen deelnemers elkaar ook buiten de lesuren beter leren kennen.”

Een examencommissie stelt de toetsen, opdrachten en eventuele vrijstellingen vast en houdt toezicht op de examinering. De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is een (open) opleiding voor iedereen die een mooie toekomst binnen hout en de bouw nastreeft. Bedrijven die de cao Timmerindustrie volgen, kunnen bij SSWT informeren over specifieke subsidiemogelijkheden. Voor deelname aan de opleiding is mbo niveau 4 vereist

HSB voor professionals
Goosensen is ook coördinator van de leergang HSB voor Professionals. Hij zegt: “Vanuit de houtskeletbouwbranche bereiken ons berichten dat de reguliere opleidingen onvoldoende voorzien in de technische kant van houtskeletbouw. Om de kennis op niveau te brengen, is onder regie van het Hout- en Meubileringscollege en in samenwerking met de NBVT-sectie Houtbouwsystemen deze aparte
opleiding ontwikkeld.” Doelgroep is het kaderpersoneel in HSB-productiebedrijven als calculator, werkvoorbereider, (assistent) projectleider, project-engineer, inkoper, kwaliteitscontroleur of uitvoerder. “Meer kennis vergroot het onderkennen van problemen en kansen en de innovatie in een bedrijf. En wellicht kunnen medewerkers doorstromen naar een volgende functie binnen het bedrijf.”

De opleiding HSB voor Professionals is ontwikkeld voor mbo niveau 4/hbo. Een vooropleiding die aansluit op dit niveau is daarom gewenst. Dat niveau kan ook bereikt zijn door (veel) praktijkervaring. De cursus duurt circa 15 dagen (één dag per maand). Handboek houtskeletbouw, ontwerp, techniek en uitvoering, luchtdicht bouwen, theorie, ontwerp en praktijk en hand-outs van presentaties van individuele docenten vormen de lesstof. “Er wordt gebruik gemaakt van diverse locaties in het land waarbij we streven naar bedrijfsbezoeken bij deelnemers”, aldus Goosensen.

TEKST EN BEELD Kees de Vries

Voor informatie, deelnamekosten of aanmelding over beide opleidingen: opleidingscoördinator Rob Goosensen: r.goosensen@hmcollege.nl of 06-22699235. Beide opleidingen starten maart a.s. met een beperkt aantal deelnemers. Toekenning van plaatsen gebeurt op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Voor aanvang neemt de opleidingscoördinator contact op met de deelnemers.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Plan een kennismakingsgesprek

ROGOS, ondersteuning bij ontwikkeling van organisaties, teams en individuele medewerkers.

Onze partners